Java ve C# Çözümlü Sorular

1'den 5'e kadar olan sayıları çarpıp MessageBox'da gösteren programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar olan sayıları toplayıp MessageBox'da gösteren programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 5 ekleyen programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 azaltan programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 ekleyen programı yapın.

Text kutusuna girilen sayının küpü ile karesi arasındaki farkı bulan ve sonuç text kutusunda gösteren programı yazın.

Girilen değişkene göre bize mevsimi söyleyen programı yapın.

Verilen yaş değerine göre Ehliyet Alabilme Durumunu söyleyen programı yapın. (Ehliyet alma yaşı:18)

Girilen yaş değerine göre Eğitim Durmunu söyleyen programı yapın.

Verilen sayı değerini Yüzlük, Onluk veya Birlik biçiminde gösteren programı yapın.

Sayfalar