Java ve C# Çözümlü Sorular

Sayıların altı üstlü biçimde çarpım tablosunu ListBox'a ekleyen programı yapın.

Butona basınca 1-10 aralığındaki sayıların çarpım tablosunu ListBox'a ekleyen programı yapın.

Textbox'a girilen sayı ile 1-10 arasındaki sayıları çapıp listboxta gösteren programı yapın.

TextBox'a girilen sayının asal sayı olup olmadığını hesaplayan programı yapın.

TextBox'a girilen değer kadar ListBox'a "X" ekleyen programı yapın. (+ satırı belirlediğiniz bir textbox oluşturun.)

TextBox'a girilen değer kadar ListBox'a "X" ekleyen programı yapın.

Koşullarını kullanıcının belirlediği bir döngü oluşturun, adet, toplam ve ortalamalarını hesaplayan programı yapın.

TextBox kutusuna girilen kelimenin harflerini tersten ListBox'a ekleyen programı yapın.

TextBox kutusuna girilen yazı değerinin harflerini teker teker ListBox'a ekleyen programı yapın.

1 ile 100 arasındaki sayıların 3 ve 5'e tam bölünenlerini listeye ekleyen programı yapın.

Sayfalar