Java ve C# Çözümlü Sorular

3 adet TextBox oluşturun (Başlangıç, Son ve Bölen) bir For döngüsü oluşturun ve (% Mod Operatörü) kullanarak belirlediğiniz aralıktaki sayıların bölene tam bölündüğü sayıları listeye ekleyen programı yapın.

1 adet TextBox oluşturun TextBox'a girilen sayının hangi gün olduğunu hesaplayan programı yapın. ('%' Mod Operatörü) kullanmanız gerekmektedir.

1'den 5'e kadar olan sayıları çarpıp MessageBox'da gösteren programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar olan sayıları toplayıp MessageBox'da gösteren programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 5 ekleyen programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 azaltan programı yapın.

TextBox kutusuna girilen sayı değerini başlangıç olarak algılayıp bitişe kadar sayıya her seferinde 1 ekleyen programı yapın.

Text kutusuna girilen sayının küpü ile karesi arasındaki farkı bulan ve sonuç text kutusunda gösteren programı yazın.

Girilen değişkene göre bize mevsimi söyleyen programı yapın.

Verilen yaş değerine göre Ehliyet Alabilme Durumunu söyleyen programı yapın. (Ehliyet alma yaşı:18)

Sayfalar