Java ve C# Çözümlü Sorular

Girilen yaş değerine göre Eğitim Durmunu söyleyen programı yapın.

Verilen sayı değerini Yüzlük, Onluk veya Birlik biçiminde gösteren programı yapın.

Girilen madde derecesinin türünü öğrenen programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız. | Katı: 0 ve Küçük , Sıvı: 0-100, Gaz: 100 ve Büyük)

Girilen yaş değerinin Emekli olabilme durumunu kontrol eden programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız. | Emekli olma yaşı: 55)

Girilen sayı değerinin türünü söyleyen programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız.)

Text kutusuna girilen kilogram değerini gram ve tona çevirip, text kutularında gösteren programı yazın.

İki açısı text kutularına girilen bir üçgenin 3. açısını hesaplayıp text kutusunda gösteren programı yazın.

İki sayının arasındaki farkı hesaplayan programı yapın.

TextBox (Sınav1, Sınav2, Sınav3, Performans) değerlerinin ortalamasını hesaplayan programı yapın.

TextBox (Maaş, Vergi Oranı, Bağkur Oranı) değerlerine göre maaşı hesaplayan programı yapın.

Sayfalar