Java ve C# Çözümlü Sorular

A ve B kenarı klavyeden girilen bir dikdörtgenin çevresini ve alanını hesaplayan programı yazın.

Klavyeden girilen sayının karesini ve küpünü bulup gösteren programı yazın.

Sayfalar