C# Çözümlü Sorular

Text kutusuna girilen sayının küpü ile karesi arasındaki farkı bulan ve sonuç text kutusunda gösteren programı yazın.

Girilen değişkene göre bize mevsimi söyleyen programı yapın.

Verilen yaş değerine göre Ehliyet Alabilme Durumunu söyleyen programı yapın. (Ehliyet alma yaşı:18)

Girilen yaş değerine göre Eğitim Durmunu söyleyen programı yapın.

Verilen sayı değerini Yüzlük, Onluk veya Birlik biçiminde gösteren programı yapın.

Girilen madde derecesinin türünü öğrenen programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız. | Katı: 0 ve Küçük , Sıvı: 0-100, Gaz: 100 ve Büyük)

Girilen yaş değerinin Emekli olabilme durumunu kontrol eden programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız. | Emekli olma yaşı: 55)

Girilen sayı değerinin türünü söyleyen programı yapın. (if (koşul) kullanmalısınız.)

Text kutusuna girilen kilogram değerini gram ve tona çevirip, text kutularında gösteren programı yazın.

İki açısı text kutularına girilen bir üçgenin 3. açısını hesaplayıp text kutusunda gösteren programı yazın.

Sayfalar