Girilen mevsim numarasın göre bize mevsimin ismini gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 10'a kadar 1'er 1'er artırarak messagebox ile gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 0'a kadar 1'er 1'er azaltarak messagebox ile gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 50'ye kadar 5'er 5'er artırarak messagebox ile gösteren programı yapın.

Text kutusuna girilen sayıdan 10'a kadar olan tüm sayıları toplayıp MessageBox ile  gösteren programı yapın.

Text kutularına girilen Fiyat ve KDV oranına göre  kdv'li fiyatı hesaplayan programı yapın.