3 basamaklı sayı üretme

Klavyeden Birler, Onlar ve Yüzler basamağı girilen bir sayıyı 3 basamaklı şekilde gösteren kodu yazın.