Ağırlıklı ortalama notu

Programlama Temelleri dersinde 2 tane ara sınav ve 1 tane final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavlar eş ağırlıklıdır. Final sınavı, bir ara sınava oranla iki misli ağırlıktadır. Bir öğrencinin ara sınav notları ile final sınavı notu klavyeden girildiğinde ağırlıklı ortalama notunu bulan bir program yazınız.