Ay numarasından isim üretme

Kullanıcının girdiği ay numarasına göre o ayın isimini ekranda gösteren kodu yazın. (Ör: 1: Ocak )