Benzin tutarı

Kilometre başına B litre benzin harcayan bir otomobilin, K kilometre sonra harcadığı benzin miktarını ve benzinin litre fiyatı F olduğuna göre harcanan benzinin parasal tutarını hesaplayan programı yazınız.