Kelime sayısı

Klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulunuz.